Praktisk info

Telefonisk receptfornyelse inden kl 10. Brug gerne Selvbetjeningen her på siden til at forny recepter.

 

Rapporter en utilsigtet hændelse:

Hvis du i klinikken har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse her:

http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Klage over behandling:

Hvis du vil klage over en sundhedsfaglig behandling hos os eller et andet sted i sundhedsvæsenet, kan du læse mere her

http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Patienterstatning:

Hvis du vil anmelde en skade til patienterstatningen, se her: http://pebl.dk/

 

Anmelde en bivirkning

Vejledning i anmeldelse af lægemiddelbivirkning findes her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning